TRẠM ĐIỆN

Trạm điện hoặc Trạm biến áp (Trạm 500Kv, 220Kv, 110Kv…..)