Hướng dẫn cài đặt

Hướng Dẫn Cài Đặt Xem Chỉ Số Điện Mk6N, Mk10E….

Trước tiên, Gắn đầu đọc vào máy tính chọn COM phù hợp. Click chuột phải vào Quick Connect -> chọn Properties như hình.

Sẽ xuất hiện bảng để chọn COM như hình.

Nhấn OK sau đó click chuột trái vào biểu tượng như hình để kết nối với điện kế.

Sau khi kết nối với điện kế click chuột phải chọn như hình.

Sau đó tiếp tục click chuột phải chọn như hình.

Một bảng hiển thị xuất hiện cho phép cài đặt.

– Chọn thể Tariff -> BillingReset và cài đặt như hình sau đó nhấn Apply (chỉ lưu muốn thoát click OK hoặc click Close ở góc màn hình) or OK (lưu và thoát) để lưu cấu hình vừa cài.

Add file Billing_History và gửi vào đường dẫn : C:\Program Files (x86)\EDMI\EDMI Meter Software\Toolbox (tùy vào phiên bản WIN đường dẫn có thể khác nhau).

Sau đó vào Extensions tick chọn vào Billing_History như hình sau đó nhấn Apply (chỉ lưu muốn thoát click OK hoặc click Close ở góc màn hình) or OK (lưu và thoát) để lưu cấu hình vừa cài.

Tiếp theo click chuột phải chọn như hình để Write cấu hình xuống điện kế.

Sau khi Write cấu hình xuống điện kế, làm theo hướng dẫn như hình để kiểm tra file Billing_History đã được Write xuống điện kế chưa. Click chuột phải vào điện kế đang kết nối chọn như hình.

Kiểm tra xem file đã được Write xuống điện chưa, như hình bên dưới là đã Write được file Billing_History vào điện kế.

Sau khi thao tác xong thực hiện Disconnect với điện kế đang kết nối, để kết thúc việc cài đặt và hoặc để kết nối với 1 điện kế mới.

* Lưu ý: Nếu cần xem dữ liệu trong file Billing_History thì có 2 cách như sau.

+ Cách 1: Download file về để xem.

Xem thông số trong file Billing_History đã cài, trước tiền kết nối với điện kế chọn như hình.

Tiếp theo chọn và thao tác như hình bên dưới để tải dữ liệu về xem.

+ Cách 2: Xem trực tiếp không cần download về. Cũng kết nối với điện kế và làm như hình dưới:

Bảng thông số như hình sẽ xuất hiện chọn file cần xem dữ liệu.

 

* Lưu ý : Chỉ làm theo file hướng dẫn không được thao tác những mục còn lại.

 

Để xem thêm nhiều bài hướng dẫn khác, vui lòng vô Tab Tài Liệu