Sơ Đồ Đấu Nối Công Tơ Điện Tử EDMI

Sơ Đồ Đấu Nối Công Tơ Điện Tử EDMI

1. Sơ Đồ Đấu Nối Công Tơ Điện Tử EDMI, Đo Đếm 3 Pha Hạ Thế Trực Tiếp.

Dùng cho các loại công tơ EDMI như : Mk10A 5(100)A….

 

2. Sơ Đồ Đấu Nối Công Tơ Điện Tử EDMI,  Đo Đếm Hạ Thế Gián Tiếp Qua Biến Dòng (CT)

– Dùng cho các loại công tơ EDMI như : Mk10A 5(20)A, Mk10E 5(20)A, Mk6N 5(6)A, Mk6E 5(10)A…

  • Lưu ý: Đối với loại công tơ có nguồn phụ và ưu tiên thì phải đấu nguồn AC/DC (tùy loại ) dây vào chân 7 vs 11

 

3. Sơ Đồ Đấu Nối Công Tơ Điện Tử EDMI, Đo Đếm Trung Thế Gián Tiếp Qua CT & PT

Dùng cho công tơ điện tử EDMI: Mk6E, Mk6N, Mk10E…

 

4. Sơ Đồ Đấu Nối 2 Công Tơ Điện Tử EDMI, Đo Đếm Hạ Thế Gián Tiếp, dùng chung 1 bộ biến dòng (CT)

Nguyên tắc đấu: Áp mắc song song, dòng mắc nối tiếp.

Mục đích: Dùng để so sánh độ chính xác 2 công tơ với nhau hoặc dùng cho 2 công tơ cơ, 1 công tơ đo Kwh và 1 công tơ đo Kvarh.