Các Dự Án Đã Thực Hiện/ Project Performance

Các Dự Án Đã Thực Hiện/ Project Performance

1. Cung cấp điện kế/ công tơ điện tử 1P&3P nhiều biểu giá, đọc dữ liệu về trung tâm và xuất hóa đơn cho khách hàng của căn hộ Park Land

2. Cung cấp điện kế/ công tơ điện tử 1P&3P nhiều biểu giá, đọc dữ liệu về trung tâm và xuất hóa đơn cho khách hàng của cao ốc Saigon Tower

3. Cung cấp điện kế/ công tơ điện tử 3P cấp chính xác 0.2S và 0.5S đa biểu giá, đọc dữ liệu về trung tâm và hỗ trợ ghi chỉ số điện mỗi giờ trong trạm THUẬN AN-Bình Dương.

4. Cung cấp điện kế/ công tơ điện tử 3P cấp chính xác 0.2S và 0.5S đa biểu giá cho các dự án trạm SCADA, ưu điểm điện kế có tích hợp giao thức MODBUS và nhiều giao thức khác.

5. Cung cấp điện kế/ công tơ điện tử 3P đa biểu giá cho các khu công nghiệp: VSIP, AMATA, Nhơn Trạch, Loteco, Phước Đông,…

6. Cung cấp điện kế/ công tơ điện tử 3P đa biểu giá cho các nhà máy thép, giấy, đường,…

https://b2p-electric.com/