CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA 1 BIỂU GIÁ/SINGLE PHASE ELECTRONIC METER

 • Model: CE-18

  • Điện áp danh định(Un): 220V; 230V
  • Dòng điện danh định và hằng số xung:
   + 5(40)A; 2000 xung/kWh
   + 10(80)A; 1000 xung/kWh
  • Tần số: 50Hz
  • Cấp chính xác: Cl.1 theo tiêu chuẩn IEC 62053-21
  • Tìm hiểu thêm CE18-cataloge
 • Model: CE-18G

  • Công tơ 1 pha 2 dây đo Điện năng hữu công
  • 1 Biểu giá
  • Đo các thông số điện: Hệ số công suất, V, A, Hz
  • Đọc xa bằng sóng RF tần số 408.925 MHz
  • 2 kênh đo để phát hiện ăn cắp điện
  • Tìm hiểu thêm CE-18G-cataloge
 • Model: CE-38

  • Công tơ điện tử 1 pha 2 dây đo điện năng hữu công
  • 1 biểu giá
  • Phát hiện và cảnh báo ngược chiều công suất
  • Tìm hiểu thêm CE-38-cataloge