MCB - CẦU DAO KHỐI

 • MCB Himel 1P 10A

  Dòng điện định mức: 10A

  Điện áp đinh mức: 240VAC

  Số cực: 1P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 1P 16A

  Dòng điện định mức: 16A

  Điện áp đinh mức: 240VAC

  Số cực: 1P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 1P 20A

  Dòng điện định mức: 20A

  Điện áp đinh mức: 240VAC

  Số cực: 1P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 1P 25A

  Dòng điện định mức: 25A

  Điện áp đinh mức: 240VAC

  Số cực: 1P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 1P 32A

  Dòng điện định mức: 32A

  Điện áp đinh mức: 240VAC

  Số cực: 1P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 1P 40A

  Dòng điện định mức: 40A

  Điện áp đinh mức: 240VAC

  Số cực: 1P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 1P 50A

  Dòng điện định mức: 50A

  Điện áp đinh mức: 240VAC

  Số cực: 1P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 1P 63A

  Dòng điện định mức: 63A

  Điện áp đinh mức: 240VAC

  Số cực: 1P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 1P 6A

  Dòng điện định mức: 6A

  Điện áp đinh mức: 240VAC

  Số cực: 1P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 2P 10A

  Dòng điện định mức: 10A

  Điện áp đinh mức: 230VAC

  Số cực: 2P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 2P 16A

  Dòng điện định mức: 16A

  Điện áp đinh mức: 230VAC

  Số cực: 2P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off

 • MCB Himel 2P 20A

  Dòng điện định mức: 20A

  Điện áp đinh mức: 230VAC

  Số cực: 2P

  Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

  Loại đường cong C

  Cửa sổ hiển thị On/Off