MCB Himel 1P 20A

MCB Himel 1P 20A

Dòng điện định mức: 20A

Điện áp đinh mức: 240VAC

Số cực: 1P

Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

Loại đường cong C

Cửa sổ hiển thị On/Off