PHẦN MỀM QUẢN LÝ/ EDMI SOFTWARE

 • Clariti

  Nhà sản xuất: EDMI
  Xuất xứ Singapore
  Mô hình Clariti
  Đặc tính kỹ thuật
  Mô tả Clariti là một công cụ trực tuyến lấy dữ liệu sử dụng năng lượng và chuyển đổi nó thành các biểu đồ và báo cáo dễ hiểu.
 • EZIVIEW

  Nhà sản xuất: EDMI
  Xuất xứ Singapore
  Model EZIVIEW
  Đặc tính kỹ thuật
  Mô tả EziView là một ứng dụng dựa trên Windows chủ yếu được sử dụng để cấu hình và truy xuất dữ liệu từ máy đo Năng lượng EDMI. Phần mềm này, thông qua Bộ lập lịch, cho phép Đọc Đồng hồ Tự động (AMR) tại một thời điểm đặt trước.
  Bảo hành 12 tháng
  Gía Vui lòng gọi
 • MULTIDRIVE

  Nhà sản xuất: EDMI
  Xuất xứ Singapore
  Model MULTIDRIVE
  Đặc tính kỹ thuật
  Mô tả EDMI’s MultiDrive is a reliable and scalable Head End Software system which allows back office utility systems access to the AMI functionality provided by the EDMI range of Atlas Series digital smart meters. MultiDrive is a critical component in EDMI Solutions looking to unlock the capability of EDMI’s Atlas Series Meters.
  Bảo hành 12 tháng
  Giá Vui lòng gọi
 • Tương tác Back Office (iBO)

  Nhà sản xuất: EDMI
  Xuất xứ Singapore
  Mô hình Tương tác Back Office (iBO)
  Đặc tính kỹ thuật
  Mô tả Interactive Back Office (iBO) là hệ thống quản lý dữ liệu đồng hồ đo (MDM) cấp tiện ích được thiết kế đặc biệt để quản lý độ phức tạp và khối lượng của dữ liệu khoảng thời gian theo yêu cầu của các thị trường năng lượng cạnh tranh.
  Bảo hành https://www.edmi-meters.com/ProdDetail.aspx?L0=4&PID=4
  Gía