Clariti

Clariti

Nhà sản xuất: EDMI
Xuất xứ Singapore
Mô hình Clariti
Đặc tính kỹ thuật
Mô tả Clariti là một công cụ trực tuyến lấy dữ liệu sử dụng năng lượng và chuyển đổi nó thành các biểu đồ và báo cáo dễ hiểu.
  • Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Clariti

https://www.edmi-meters.com/ProdDetail.aspx?L0=4&PID=44

Clariti là một công cụ trực tuyến lấy dữ liệu sử dụng năng lượng và chuyển đổi nó thành các biểu đồ và báo cáo dễ hiểu.

Clariti – là một công cụ trực quan hóa thông tin năng lượng dựa trên web hàng đầu trên thị trường. Với khoảng thời gian Clariti, dữ liệu được chuyển thành các phân tích năng lượng, đồ thị và báo cáo có ý nghĩa. Clariti là giải pháp phần mềm được phân phối trên web do khách hàng kiểm soát và có thể cấu hình dễ dàng, an toàn.

 

Clariti có thể được đổi thương hiệu để phù hợp với hồ sơ công ty của bạn và cho phép khách hàng doanh nghiệp hoặc người dùng cuối của bạn:

  • Truy cập dữ liệu sử dụng trực tuyến, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm
  • Trực quan hóa dữ liệu năng lượng được thể hiện bằng đồ thị, bảng và biểu đồ ngắn gọn và có thể tùy chỉnh
  • So sánh các xu hướng và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về quản lý năng lượng hoặc khí thải, từ các báo cáo rõ ràng dễ hiểu
  • Clariti giúp báo cáo về việc sử dụng năng lượng dễ dàng.