MCCB - CẦU DAO KHỐI

 • MCCB Himel 3P 100A

  Cầu Dao Khối MCCB HIMEL  3P 100A

  Dòng điện: 100A

  Điện áp: 400/415VAC

  Dòng cắt: Icu 25kA, Ics 18kA

  Số cực: 3

  Mã hàng: HDM3100S10033

 • MCCB Himel 3P 160A

  Cầu Dao Khối MCCB HIMEL  3P 160A

  Dòng điện: 160A

  Điện áp: 400/415VAC

  Dòng cắt: Icu 35kA, Ics 21kA

  Số cực: 3

  Mã hàng: HDM3160S16033

   

 • MCCB Himel 3P 200A

  Cầu Dao Khối MCCB HIMEL 3P 200A

  Dòng điện: 200A

  Điện áp: 400/415VAC

  Dòng cắt: Icu 35kA, Ics 21kA

  Số cực: 3

  Mã hàng: HDM3250S20033

 • MCCB Himel 3P 250A

  Cầu Dao Khối MCCB HIMEL 3P 250A

  Dòng điện: 250A

  Điện áp: 400/415VAC

  Dòng cắt: Icu 35kA, Ics 21kA

  Số cực: 3

  Mã hàng: HDM3250S25033

 • MCCB Himel 3P 25A

  Cầu Dao Khối MCCB HIMEL  3P 25A

  Mã hàng: HDM363S2533

  Dòng điện: 25A

  Điện áp: 400/415VAC

  Dòng cắt: Icu 25kA, Ics 18kA

  Số cực: 3

 • MCCB Himel 3P 40A

  Cầu Dao Khối MCCB HIMEL  3P 40A

  Mã hàng: HDM363S4033

  Dòng điện: 40A

  Điện áp: 400/415VAC

  Dòng cắt: Icu 25kA, Ics 18kA

  Số cực: 3

 • MCCB Himel 3P 50A

  Cầu Dao Khối MCCB HIMEL  3P 50A

  Mã hàng: HDM363S5033

  Dòng điện: 50A

  Điện áp: 400/415VAC

  Dòng cắt: Icu 25kA, Ics 18kA

  Số cực: 3

 • MCCB Himel 3P 63A

  Cầu Dao Khối MCCB HIMEL  3P 63A

  Mã hàng: HDM363S6333

  Dòng điện: 63A

  Điện áp: 400/415VAC

  Dòng cắt: Icu 25kA, Ics 18kA

  Số cực: 3

 • MCCB Himel 3P 80A

  Cầu Dao Khối MCCB HIMEL  3P 80A

  Dòng điện: 80A

  Điện áp: 400/415VAC

  Dòng cắt: Icu 25kA, Ics 18kA

  Số cực: 3

  Mã hàng: HDM3100S8033