JEAN MÜLLER

 • Chì Ống Trung Thế 24kV

  Nhà sản xuất JEAN MULLER
  Xuất xứ Slovenia
  Model IKUS20-50/8N-12N…IKUS20-80/8N-12N
  Đặc tính kỹ thuật 442×53, 6-125A, 24kV, 80N-120N
  Mô tả Back-up fuse-links for short circuit protection of transformers up to 24kV according to IEC 60282-1 respectively DIN EN 60282-1 and DIN VDE 0670-402.
  Bảo hành 12 tháng
  Down load Catalogue
 • Đế Cầu Chì NH / JM Fuse Base

  Nhà sản xuất:  JEAN MÜLLER
  Xuất xứ  Đức
  Model  Đế cầu chì NH
  Mô tả  NH fuse-bases for baseplate mounting size 1-3 AC690V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Mode: M1GL250/ Chì Bán Dẫn NH

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M1GL250 / Cầu chì bán dẫn NH
  Đặc tính kỹ thuật  gG, NH1, 500V, striker, live gripping lugs
  Mô tả  NH fuse-links with utilization category gG mostly with combi indicator and live gripping lugs   according to IEC 60269 respectively DIN EN 60269-1 and DIN VDE 0636-2 with a rated   voltage of AC500V.
  Bảo hành 12 tháng
  Download  Catalogue
 • Mode: M2GL 400 / Cầu Chì Bán Dẫn NH

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M2GL 400 / Cầu chì bán dẫn NH
  Đặc tính kỹ thuật  gG, Fuse NH2 -500V-400A, striker, live gripping lugs
  Mô tả  NH fuse-links with utilization category gG mostly with combi indicator and live gripping lugs   according to IEC 60269 respectively DIN EN 60269-1 and DIN VDE 0636-2 with a rated   voltage  of AC500V.
  Bảo hành 12 tháng
  Download  Catalogue
 • Mode: M3GL 630 / Chì Bán Dẫn NH

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M3GL 630 / Cầu chì bán dẫn NH
  Đặc tính kỹ thuật  gG, NH000-NH3, 500V, striker, live gripping lugs
  Mô tả  NH fuse-links with utilization category gG mostly with combi indicator and live gripping lugs  according to IEC 60269 respectively DIN EN 60269-1 and DIN VDE 0636-2 with a rated voltage of AC500V.
  Bảo hành 12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: Cầu dao cắt tải, MTS, LBS

  Nhà sản xuất JEAN MULLER
  Xuất xứ India
  Model Cầu dao cắt tải, MTS, LBS
  Mô tả The Cubicle Load Break Switch from 63A to 3150A
  Bảo hành 12 tháng
  Download Catalogue
 • Model: M000GL10 – N5011705

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL10 – N50111705
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL100 – N5014305

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL100 – N5014305
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL25 – N5012605

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL25 – N5012605
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL32 – N5012905

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL160 – N5014905
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL50 – N5013505

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL50 – N5013505
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL63 – N5013805

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL63 – N5013805
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue