CẦU CHÌ SỨ HẠ THẾ/ JEAN MÜLLER NH FUSE-LINKS

 • Model: M000GL10 – N5011705

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL10 – N50111705
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL100 – N5014305

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL100 – N5014305
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL25 – N5012605

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL25 – N5012605
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL32 – N5012905

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL160 – N5014905
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL50 – N5013505

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL50 – N5013505
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL63 – N5013805

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL63 – N5013805
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M000GL80 – N5014105

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL80 – N5014105
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M00GL125 – N5014605

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M00GL125 – N5014605
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M00GL160 – N5014905

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M00GL160 – N5014905
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M1GL160 – N1014905

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M1GL160 – N1014905
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Model: M1GL200 – N1015205

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M1GL200 – N1015205
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả Cầu chì NH Jean Muller loại gG đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 60269-1 và DIN VDE 0636-2 với điện áp định mức 500V
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue