GELEX EMIC

 • BIẾN DÒNG HẠ THẾ

  Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc Epoxy là thiết bị dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá trị lớn thành giá trị thích hợp cho các dụng cụ đo lường điện và thiết bị bảo vệ ở lưới điện hạ thế (tới 1,2kV) . Máy biến dòng hạ thế có tính năng và độ tin cậy cao, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ và thiết bị hiện đại, đảm bảo chất lượng theo ISO 9001:2015, đạt cấp chính xác theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60044-1, IEC61869-2 vàTCVN 7697-1.

 • Model: CE-11mGS

  • Công tơ 1 pha 2 dây đo gián tiếp theo 2 chiều giao nhận
  • 3 biểu giá, 12 bảng cấu hình ngày khoảng chuyển đổi biểu giá, 4 mùa, 64 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện: Hệ số công suất, V, A, Hz, PF, kW, kvar
  • Khảo sát biểu đồ phụ tải các kênh đo
  • Tìm hiểu thêm CE-11mGS cataloge
 • Model: CE-14

  • Đo điện năng hữu công 1 pha 2 dây
  • 3 biểu giá
  • Đọc chỉ số từ xa qua hệ thống RF/PLC
  • Tìm hiểu thêm CE14-cataloge
 • Model: CE-14mGS

  • Công tơ 1 pha 2 dây đo trực tiếp năng lượng theo 2 chiều giao nhận
  • 3 biểu giá, 12 bảng cấu hình ngày khoảng chuyển đổi biểu giá, 4 mùa, 64 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện: Hệ số công suất, V, A, Hz, PF, kW, kvar…
  • Khảo sát biểu đồ phụ tải các kênh đo
  • 2 Kênh đo để phát hiện ăn cắp điện
 • Model: CE-18

  • Điện áp danh định(Un): 220V; 230V
  • Dòng điện danh định và hằng số xung:
   + 5(40)A; 2000 xung/kWh
   + 10(80)A; 1000 xung/kWh
  • Tần số: 50Hz
  • Cấp chính xác: Cl.1 theo tiêu chuẩn IEC 62053-21
  • Tìm hiểu thêm CE18-cataloge
 • Model: CE-18G

  • Công tơ 1 pha 2 dây đo Điện năng hữu công
  • 1 Biểu giá
  • Đo các thông số điện: Hệ số công suất, V, A, Hz
  • Đọc xa bằng sóng RF tần số 408.925 MHz
  • 2 kênh đo để phát hiện ăn cắp điện
  • Tìm hiểu thêm CE-18G-cataloge
 • Model: CE-38

  • Công tơ điện tử 1 pha 2 dây đo điện năng hữu công
  • 1 biểu giá
  • Phát hiện và cảnh báo ngược chiều công suất
  • Tìm hiểu thêm CE-38-cataloge
 • Model: ME-40mG

  • Đo đếm trực tiếp, sử dụng cho lưới điện 3 pha 4 dây
  • Đo năng lượng hữu công, năng lượng vô công theo 2 chiều giao/nhận
  • Kết cấu nhiều biểu giá, cho phép lập trình 8 kiểu biểu giá ngày,12 mùa,120 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện V, A, kW, kvar, PF, Hz…, Cảnh báo quá áp, dưới áp, ngược chiều công suất, sai thứ tự pha…
  • Khảo sát biểu đồ phụ tải tối đa 46 kênh đo với đại lượng cần khảo sát được lựa chọn bất kỳ
  • Hỗ trợ cổng truyền thông để giao tiếp với MODEM GPRS
  • Tìm hiểu thêm ME-40mG-Cataloge
 • Model: ME-41

  • Điện áp danh định(Un): 3×57,5/100V – 3×240/415V
  • Dòng điện danh định(In):3×5(10)A
  • Tần số: 50Hz
  • Hằng số công tơ: 10000xung/kWh; 10000xung/kvarh
  • Cấp chính xác: Hữu công Cl.0,5S; Vô công Cl.2
  • Tìm hiểu thêm ME-41-Cataloge
 • Model: ME-41mG

  • Đo đếm gián tiếp, sử dụng cho lưới điện 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây
  • Đo năng lượng hữu công, năng lượng vô công theo 2 chiều giao/nhận
  • Kết cấu nhiều biểu giá, cho phép lập trình 8 kiểu biểu giá ngày,12 mùa,120 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện V, A, kW, kvar, PF, Hz…, Cảnh báo quá áp, dưới áp, ngược chiều công suất, sai thứ tự pha…
  • Khảo sát biểu đồ phụ tải tối đa 46 kênh đo với đại lượng cần khảo sát được lựa chọn bất kỳ -Hỗ trợ cổng truyền thông để giao tiếp với MODEM GPRS
  • Tìm hiểu thêm ME-41mG-Cataloge
 • Model: ME-42

  • Điện áp định danh (Un): 3×220/380V; 3×230/400V
  • Dòng điện danh định (In) và hằng số xung:
   + 3×5(100)A; 1000xung/kWh, 1000xung/kvarh
   + 3×50(100)A; 500xung/kWh, 500xung/kvarh
  • Dải điện áp hoạt động: 0.8Un~1.2Un
  • Tần số: 50Hz ±2.5Hz
  • Cấp chính xác: Hữu công CI.1, Vô công CI.2
  • Tiêu chuẩn IEC 62052-11; IEC 62053-21, 23; IEC 62056-21, 61.
  • Tìm hiểu thêm ME-42-Cataloge
 • Model: ME-42mG

  • Đo đếm trực tiếp, sử dụng cho lưới điện 3 pha 4 dây
  • Đo năng lượng hữu công, năng lượng vô công theo 2 chiều giao/nhận
  • Kết cấu nhiều biểu giá, cho phép lập trình 8 kiểu biểu giá ngày,12 mùa,120 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện V, A, kW, kvar, PF, Hz…
  • Cảnh báo quá áp, dưới áp, ngược chiều công suất, sai thứ tự pha…
  • Khảo sát biểu đồ phụ tải tối đa 46 kênh đo với đại lượng cần khảo sát được lựa chọn bất kỳ
  • Hỗ trợ cổng truyền thông để giao tiếp với MODEM GPRS
  • Tìm hiểu thêm ME-42mG-Cataloge