Model: CE-14mGS

Model: CE-14mGS

 • Công tơ 1 pha 2 dây đo trực tiếp năng lượng theo 2 chiều giao nhận
 • 3 biểu giá, 12 bảng cấu hình ngày khoảng chuyển đổi biểu giá, 4 mùa, 64 ngày đặc biệt
 • Đo các thông số điện: Hệ số công suất, V, A, Hz, PF, kW, kvar…
 • Khảo sát biểu đồ phụ tải các kênh đo
 • 2 Kênh đo để phát hiện ăn cắp điện
 • Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

 • Điện áp danh định(Un): 220; 230V
 • Dòng điện danh định: 10(40)A hoặc 20(80)A
 • Tần số: 50Hz
 • Hằng số công tơ: 1000xung/kWh; 1000xung/kvarh
 • Cấp chính xác: Hữu công Cl.1 Vô công Cl.2

ĐẶC TRƯNG

 • Công tơ 1 pha 2 dây đo đếm trực tiếp theo 2 chiều giao nhận
 • 3 biểu giá, 12 bảng cấu hình ngày khoảng chuyển đổi biểu giá, 4 mùa, 64 ngày đặc biệt
 • Đo các thông số điện: Hệ số công suất, V, A, Hz, kW, kvar
 • Khảo sát biểu đồ phụ tải các kênh đo
 • 2 Kênh đo để phát hiện ăn cắp điện

LƯU TRỮ VÀ HIỂN THỊ

 • Dữ liệu được lưu trên bộ nhớ trên FLASHROM
 • Hiển thị mã OBIS theo tiêu chuẩn IEC 62056-61
 • LED chỉ thị các cảnh báo

TRUYỀN THÔNG

 • Cổng RS-485 dùng cho MODEM GPRS
 • Cổng quang cách ly theo tiêu chuẩn IEC 62056-21,61

CẤP BẢO VỆ

 • Vỏ công tơ: IP 54

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT VÀ SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY

 • Kích thước lắp đặt – Dimensions(mm) : L220xW130xH86
 • Nhiệt độ làm việc – Working Temperature: -15 to +70oC
 • Độ ẩm – Humidity: 95%
 • Trọng lượng(Weight): 1Kg