CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA NHIỀU BIỂU GIÁ/SINGLE PHASE MULTI ELECTRONIC METER

 • Model: CE-11mGS

  • Công tơ 1 pha 2 dây đo gián tiếp theo 2 chiều giao nhận
  • 3 biểu giá, 12 bảng cấu hình ngày khoảng chuyển đổi biểu giá, 4 mùa, 64 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện: Hệ số công suất, V, A, Hz, PF, kW, kvar
  • Khảo sát biểu đồ phụ tải các kênh đo
  • Tìm hiểu thêm CE-11mGS cataloge
 • Model: CE-14

  • Đo điện năng hữu công 1 pha 2 dây
  • 3 biểu giá
  • Đọc chỉ số từ xa qua hệ thống RF/PLC
  • Tìm hiểu thêm CE14-cataloge
 • Model: CE-14mGS

  • Công tơ 1 pha 2 dây đo trực tiếp năng lượng theo 2 chiều giao nhận
  • 3 biểu giá, 12 bảng cấu hình ngày khoảng chuyển đổi biểu giá, 4 mùa, 64 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện: Hệ số công suất, V, A, Hz, PF, kW, kvar…
  • Khảo sát biểu đồ phụ tải các kênh đo
  • 2 Kênh đo để phát hiện ăn cắp điện