CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA NHIỀU BIỂU GIÁ/THREE PHASE MULTI FUNCTIONAL ELECTRONIC METER

 • Model: ME-40mG

  • Đo đếm trực tiếp, sử dụng cho lưới điện 3 pha 4 dây
  • Đo năng lượng hữu công, năng lượng vô công theo 2 chiều giao/nhận
  • Kết cấu nhiều biểu giá, cho phép lập trình 8 kiểu biểu giá ngày,12 mùa,120 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện V, A, kW, kvar, PF, Hz…, Cảnh báo quá áp, dưới áp, ngược chiều công suất, sai thứ tự pha…
  • Khảo sát biểu đồ phụ tải tối đa 46 kênh đo với đại lượng cần khảo sát được lựa chọn bất kỳ
  • Hỗ trợ cổng truyền thông để giao tiếp với MODEM GPRS
  • Tìm hiểu thêm ME-40mG-Cataloge
 • Model: ME-41

  • Điện áp danh định(Un): 3×57,5/100V – 3×240/415V
  • Dòng điện danh định(In):3×5(10)A
  • Tần số: 50Hz
  • Hằng số công tơ: 10000xung/kWh; 10000xung/kvarh
  • Cấp chính xác: Hữu công Cl.0,5S; Vô công Cl.2
  • Tìm hiểu thêm ME-41-Cataloge
 • Model: ME-41mG

  • Đo đếm gián tiếp, sử dụng cho lưới điện 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây
  • Đo năng lượng hữu công, năng lượng vô công theo 2 chiều giao/nhận
  • Kết cấu nhiều biểu giá, cho phép lập trình 8 kiểu biểu giá ngày,12 mùa,120 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện V, A, kW, kvar, PF, Hz…, Cảnh báo quá áp, dưới áp, ngược chiều công suất, sai thứ tự pha…
  • Khảo sát biểu đồ phụ tải tối đa 46 kênh đo với đại lượng cần khảo sát được lựa chọn bất kỳ -Hỗ trợ cổng truyền thông để giao tiếp với MODEM GPRS
  • Tìm hiểu thêm ME-41mG-Cataloge
 • Model: ME-42

  • Điện áp định danh (Un): 3×220/380V; 3×230/400V
  • Dòng điện danh định (In) và hằng số xung:
   + 3×5(100)A; 1000xung/kWh, 1000xung/kvarh
   + 3×50(100)A; 500xung/kWh, 500xung/kvarh
  • Dải điện áp hoạt động: 0.8Un~1.2Un
  • Tần số: 50Hz ±2.5Hz
  • Cấp chính xác: Hữu công CI.1, Vô công CI.2
  • Tiêu chuẩn IEC 62052-11; IEC 62053-21, 23; IEC 62056-21, 61.
  • Tìm hiểu thêm ME-42-Cataloge
 • Model: ME-42mG

  • Đo đếm trực tiếp, sử dụng cho lưới điện 3 pha 4 dây
  • Đo năng lượng hữu công, năng lượng vô công theo 2 chiều giao/nhận
  • Kết cấu nhiều biểu giá, cho phép lập trình 8 kiểu biểu giá ngày,12 mùa,120 ngày đặc biệt
  • Đo các thông số điện V, A, kW, kvar, PF, Hz…
  • Cảnh báo quá áp, dưới áp, ngược chiều công suất, sai thứ tự pha…
  • Khảo sát biểu đồ phụ tải tối đa 46 kênh đo với đại lượng cần khảo sát được lựa chọn bất kỳ
  • Hỗ trợ cổng truyền thông để giao tiếp với MODEM GPRS
  • Tìm hiểu thêm ME-42mG-Cataloge