Model: Tụ Bù

Model: Tụ Bù

Nhà sản xuất  FRAKO
Xuất xứ  Đức
Model  
Đặc tính kỹ thuật  
Mô tả
Bảo hành  12 tháng
Download  Catalogue
Danh mục:
  • Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Standard Capacitors (three-phase, VN: 300 V…480 V) Type LKT…-DP for 50 Hz / 60 Hz

Standard Capacitors (three-phase, VN = 525 V) Type LKT…-DP for 50 Hz / 60 Hz

Standard Capacitors (three-phase, VN: 690 V…800 V) Type LKT…-DP for 50 Hz / 60 Hz

Standard Capacitors (single-phase, VN: 280 V…525 V) Type LKT…-EP for 50 Hz / 60 Hz

Premium Capacitors (three-phase, VN: 400 V…480 V) Type LKT…-DL for 50 Hz / 60 Hz

Premium Capacitors (three-phase, VN: 400 V…480 V) Type LKT…-DL for 50 Hz / 60 Hz

Heavy Duty Capacitors (three-phase, VN: 480 V…525 V) Typ LKT…-HD for 50 Hz / 60 Hz

Để biết thêm thông tin chi tiết.

Vui lòng xem catalogue đính kèm!