Chì Hạ Thế Hình Trụ/Cylindrical Fuse

Chì Hạ Thế Hình Trụ/Cylindrical Fuse

Nhà sản xuất  ETI
Xuất xứ  Slovenia
Model  0026
Đặc tính kỹ thuật  Cầu chì hình trụ/Cylindrical fuse links gG
Mô tả  Cầu chì hình trụ/Cylindrical fuse links: 500V; 2A-32A; 10 x 38 mm Cầu chì hình trụ/Cylindrical   fuse links: 690V; 16A-63A; 22 x 58 mm Cầu chì hình trụ/Cylindrical fuse links: 500V; 80A-100A;­   22 x 58 mm
Chức năng  Bảo vệ cáp…
Bảo hành  12 tháng
Download  Catalogue
  • Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Item Article No./ Part number Description Package size
Cylindrical fuse links ­ gG ­ 10 x 38 mm
1 002620001 2A, 500V 10
2 002620003 4A, 500V 10
3 002620005 6A, 500V 10
4 002620006 8A, 500V 10
5 002620007 10A, 500V 10
6 002620008 12A, 500V 10
7 002620009 16A, 500V 10
8 002620011 20A, 400V 10
9 002620013 25A, 400V 10
10 002620015 32A, 400V 10
Cylindrical fuse links ­ gG ­ 22 x 58 mm
1 002640009 16A, 690V 10
2 002640011 20A, 690V 10
3 002640013 25A, 690V 10
4 002640015 32A, 690V 10
5 002640017 40A, 690V 10
6 002640019* 50A, 690V 10
7 002640021* 63A, 690V 10
8 002640023 80A, 500V 10
9 002640025 100A, 500V 10