Chì Ống Trung Thế 24kV

Chì Ống Trung Thế 24kV

Nhà sản xuất   ETI
Xuất xứ  Slovenia
Model  Cầu chì ống trung thế ETI
Đặc tính kỹ thuật  VVC 24kV & VVC 36kV
Mô tả  VVC 24kV / 2A -125A, dimension: 53×442
 VVC 36kV / 2A -80A, dimension: 68×537.
Bảo hành 12 tháng
Download  Catalogue
  • Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Fuse links VVC 24kV

1 4255003 24kV 2A 50N 442MM 3
2 4255004 24kV 4A 50N 442MM 3
3 4255005 24kV 6A 50N 442MM 3
4 4255006 24kV 10A 50N 442MM 3
5 4255007 24kV 16A 50N 442MM 3
6 4255008 24kV 20A 50N 442MM 3
7 4255009 24kV 25A 50N 442MM 3
8 4255010 24kV 32A 50N 442MM 3
9 4255011 24kV 40A 50N 442MM 3
10 4255012 24kV 50A 50N 442MM 3
11 4255013 24kV 63A 50N 442MM 3
12 4255014 24kV 80A 50N 442MM 3
13 4255015 24kV 100A 50N 442MM 3
14 4255016 24kV 125A 50N 442MM 3

 

Fuse links VVC 36kV

15 4265003 36 kV 2A 50N 537MM 3
16 4265004 36 kV 4A 50N 537MM 3
17 4265005 36 kV 6A 50N 537MM 3
18 4265006 36 kV 10A 50N 537MM 3
19 4265007 36 kV 16A 50N 537MM 3
20 4265008 36 kV 20A 50N 537MM 3
21 4265009 36 kV 25A 50N 537MM 3
22 4265010 36 kV 32A 50N 537MM 3
23 4265011 36 kV 40A 50N 537MM 3
24 4265012 36 kV 50A 50N 537MM 3
25 4265013 36 kV 63A 50N 537MM 3
26 4265014 36 kV 80A 50N 537MM 3