MCB Himel 3P 6A

MCB Himel 3P 6A

Dòng điện định mức: 6A

Điện áp đinh mức: 230VAC

Số cực: 3P

Khả năng ngắt mạch: 4500A – 6000A (4,5kA – 6kA)

Loại đường cong C

Cửa sổ hiển thị On/Off